Het eerste bestuur van de Haagse Assurantie Club bestond uit

 • J.P. Schoneveld, voorzitter
 • A. Maat, secretaris
 • A. Boekhout, penningmeester
 • C.A. Rijntjes, vice-voorzitter
 • S.H. Wiersma, vakopleiding

Ereleden

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn de volgende ereleden benoemd:

 • H. van Barneveld
 • J.P. Schoneveld
 • A. Maat
 • C.A. Rijntjes
 • S.H. Wiersma
 • K. Eijkenduijn
 • A.J. Pijpers (2009)

Leden van verdienste

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn als leden van verdienste benoemd:

 • J.H. Apol
 • A. Boekhout
 • A.F.Ch. le Noble
 • J. Jonker
 • W.H. Haasnoot (2009)

Onze historie

Ontwikkeling ledenaantal
Kennisoverdracht en het ontmoeten van vakgenoten waren belangrijke doelstellingen van de Haagse Assurantie Club. De behoefte aan vakopleidingen en collegiale contacten bleek groot en de vereniging groeide snel. Het 'officiële' aantal leden bedroeg 238 per 1 mei 1949.

Tien jaar later, op 1 mei 1959, telde de HAC bijna 800 leden. In de daarop volgende tien jaar verdubbelde het aantal leden tot 1600. In de jaren negentig - op haar hoogtepunt - was het aantal gegroeid tot circa 2500. De groei kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de vraag naar vakgerichte opleidingen. Voor het volgen van een verzekeringsopleiding diende men lid te worden van de assurantieclub.

Nadat de HAC in 1995 de opleidingsactiviteiten heeft overgedragen en de koppeling tussen studeren en een lidmaatschap werd losgelaten, is er een spijtig genoeg een teruggang in het ledenbestand ontstaan. Mede door het opschonen van het bestand in de afgelopen periode zijn er momenteel 520 leden ingeschreven bij de HAC.

Vakopleiding speelt een grote rol
De vakopleiding nam steeds een belangrijke plaats in. In het najaar van 1947 werd gestart, met een mondelinge cursus Algemene Assurantiekennis in een zaaltje van Pulchri Studio in Den Haag. Deze cursus werd opgezet, geschreven en gedoceerd door de heer H. van Barneveld. Eerst in de vorm van stencils, later - mede door inbreng van vraagstellingen van cursisten - uitmondend in het bekende standaardwerk: Algemene Assurantiekennis. Later werd dit boek ook wel populair Het boek Van Barneveld genoemd. Tal van jaren gold dit studieboek als verplichte basisopleiding voor velen in het verzekeringsbedrijf.

Ook bij de oprichting in 1950 van de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) zijn de namen van de HAC en de heer H. van Barneveld nauw verbonden; de laatstgenoemde was één van de initiatiefnemers! Vergelijkbaar in dit verband is de rolverdeling bij de oprichting van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA). Het is dan ook niet ten onrechte, dat destijds de heer Van Barneveld, gezien zijn verdiensten voor de vakontwikkeling in het verzekeringsbedrijf, is benoemd tot erelid van onze vereniging.

Met uitbreiding van het cursuspakket is ook het aantal deelnemende cursisten aanzienlijk toegenomen. Per jaar leidde de HAC zo'n 400 tot 450 cursisten op voor een verzekeringsdiploma. Meer dan 25 docenten/vakgenoten waren hierbij betrokken. Deze groei leidde er toe dat in 1995, in samenwerking met de Leidse Assurantie Club, het 'Assurantie College' werd opgericht.

Het aantal inschrijvingen groeide naar ruim 2000 per seizoen. Verdere professionalisering kon niet uitblijven. Er kwam een fusie tussen alle opleidingsinstituten van de assurantieclubs en de SVV te Utrecht tot stand. Een jaar later hebben de onderhandelingen tussen de SVV en het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE) geleid tot opnieuw een fusie. Het NIBE-SVV (Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf) was geboren. Door uitbreiding van de automatisering en centralisering van taken, heeft het NIBE-SVV in 2001 besloten, niet alleen het regiokantoor in Voorburg, maar ook alle andere regiokantoren in Nederland te sluiten. Alle opleidingen worden nu verzorgd door het NIBE-SVV vanuit het kantoor aan de Herengracht in Amsterdam.

Kennisoverdracht - als doelstelling - blijft natuurlijk hoog in het vaandel staan van de Haagse Assurantie Club. Het organiseren van praktijkgerichte lezingen en/of workshops geldt als een voorbeeld hiervan.

Jubilea

Naast de vele interessante discussiebijeenkomsten, waarbij gerekend kan worden op veel belangstelling van onze leden, introducés, donateurs en de vakpers, kan met veel genoegen teruggekeken worden naar hoogtepunten uit de geschiedenis van de HAC:
 • 12,5 jaar Operette 'Das Dreimädelhaus' in de Haagse Dierentuin.
 • 20 jaar Een 'Rechtbankzitting' in de Haagse Dierentuin.
 • 25 jaar De kleurrijke exotische show 'Brasiliana' in het Nederlandse Congresgebouw. Onvergetelijk.
 • 30 jaar 'Waarheen met de AVP' was het onderwerp van een bijzonder geslaagde forum bijeenkomst in de Grote Zaal van Pulchri Studio.
 • 40 jaar Daverende feestavond in het Nederlands Congresgebouw met Cabaretier Henk Elsink en Mini en Maxi.
 • 50 jaar Groot feest in het Kurhaus. In diverse zalen waren speciale attracties. De bezoekers genoten op de trappen van het Kurhaus aan de rand van de zee van het mooie weer en de ondergaande zon! Een grote band en het optreden van de 'Nederlandse Frank Sinatra', nota bene daags na het overlijden van deze legendarische zanger, was een schot in de roos.
 • 60 jaar; wederom een groot feest in het Kurhaus.