2016

Aanmelden

 

Geachte leden,

 

Op 09-02-2016 organiseert ABC een lezing omtrent de sanctiewetgeving verzorgd door Mark Wisse, advocaat bij Kennedy van der Laan.

Meer informatie aangaande deze lezing vindt u op de website van de ABC, www.abcbeursclub.nl.

De lezing wordt gehouden in Grand Cafe Restaurant De Bosbaan, “ op de kop van de Bosbaan, aan de kant van Amsterdam”.

Zie voor het adres en de route ook:  www.debosbaan.nl/route.

De ontvangst is om 17.30 uur met een broodje. Start lezing: 18.15 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site van ABC ( www.abcbeursclub.nl onder het kopje “ bijeenkomsten” )

 

Wat kunt u nog meer verwachten dit jaar van de ABC. Save the date!

 • 5 september 2016         NaZomerborrel
 • 27 september 2016       Prinsjesdaglezing
 • De exacte data van het paas- en kerstklaverjassen en de nog niet geplande lezingen, worden later gecommuniceerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Aanmelden

 

2013

Prof. Mr. Herman Kappelle, Directeur Aegon Adfis

 

Herman Kapelle

 

Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

 

 • Vanaf 12.00 tot 17.00 uur

 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de collectieve eed. Een belangrijk, plechtig moment.

Maar voordat wij de eed met u afleggen, gaan we daar met u over in discussie. Want de eed is niet onomstreden. Is dit symboolpolitiek? Of draagt het werkelijk iets bij aan het herstel van vertrouwen?

Financiële dienstverleners zijn de afgelopen jaren doorlopend geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Variërend van het provisieverbod op complexe producten en het invoeren van de eed, tot het aanscherpen van de zorgplicht en de vakbekwaamheidseisen. Het doel van deze wetgeving is om ervoor te zorgen dat het klantbelang beter wordt gediend. En dat daarmee het vertrouwen dat consumenten in de verzekeringsbranche hebben wordt hersteld.

Tijdens de inleiding worden de laatste actualiteiten op wetgevingsgebied voor u geschetst. Maar daarna gaan we een stap verder. We gaan samen in debat over de vraag of al deze maatregelen nu daadwerkelijk bijdragen tot herstel van vertrouwen. En wat het in dat kader betekent om de eed - gezamenlijk - af te leggen. In aansluiting hierop kunt u met ons de eed (of belofte) afleggen. Daarna zullen wij het glas met elkaar heffen.


Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door de Haagse Assurantie Club. Leden die de collectieve eed op deze avond af willen leggen, dienen dit vooraf kenbaar te maken bij de HAC. Dit kan door je aan te melden voor deze bijeenkomst via de website, uiterlijk 15 juni 2013.  


De toegang voor leden is gratis. Aangezien de eed alleen aangeboden wordt aan leden, is het deze avond niet mogelijk introducees mee te nemen.

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en kun je je registeren, waarna wij om 20.00 uur van start gaan.
De avond wordt afgesloten met een drankje en hapje.
Einde rond 23:00 uur.

 Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar
 

 

 

Mr. Femke de jong-Struiksma 
Voorzitter Federatie van Assurantieclubs 
Advocaat Van Beem de Jong advocaten  

    

ONTSLAGVERGOEDING (EN WAT VINDT MONDRIAAN ER EIGENLIJK VAN?)

In april heeft het kabinet ingestemd met het principe akkoord dat gesloten is door de vakbonden en werkgevers; het Mondriaan akkoord. In het akkoord zijn belangrijke veranderingen opgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke kabinetsplannen, als het gaat om bijvoorbeeld de WW en ontslag. De verf is nog niet droog, achterbannen en kamers moeten nog instemmen, maar AEGON Adfis heeft zichzelf al ingelezen en de gevolgen voor ontslag in kaart gebracht.


Vera Hek, specialist op het gebied van ontslagvergoedingen, neemt ons mee door de mogelijk nieuwe situaties bij ontslag. Volgens het UWV heeft het aantal werklozen in maart 2013 hetzelfde niveau bereikt als in de jaren '80 van de vorige eeuw. Een deel van die werknemers krijgt bij ontslag een ontslagvergoeding. 


Wat kan een werknemer nu, met het Mondriaan-akkoord in het achterhoofd, nog doen wanneer hij een ontslagvergoeding krijgt? Wat is voor hem het meest voordelig? Een stamrecht of een uitkering ineens? Moet hij het stamrecht onderbrengen bij een stamrecht-bv, een bank of een verzekeraar? Een de levensloopregeling, kan die misschien nog uitkomst bieden? 

Benieuwd? Vera spreekt in eigen huis, locatie en tijd wijken daarom af van wat je gewend bent. Parkeren is gratis en mogelijk in de parkeergarage van AEGON.

 

 • Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar
 • Aanvang lezing: 19.00 uur
 • De avond wordt afgesloten met een drankje en eindigt rond 21:00 uur.


Routebeschijving


Aegon - Aegonplein 50 te Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must hear, must read: 
Geldmoord

Edin Mujagic (1977, Bosnië-Herzegovina) is publicist, macro- en monetair econoom en auteur van de boeken 'Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt', 'Het inflatiespook' en 'Geldmoord'. Ook is hij oprichter van Oranje Lelie, een onafhankelijk economisch consultancybureau. 
Zijn analyses van economische ontwikkelingen en columns verschijnen regelmatig in de kranten en weekbladen in Nederland en ruim 20 andere landen.

Hij is één van de twee Nederlandse leden van de Economists' Club van Project Syndicate en is lid van de Monetaire Kring in Nederland. De Economists' Club (ca. 70 leden, lidmaatschap op uitnodiging) is een discussie- en debatforum voor Nobelprijswinnaars in de economie, hoofdeconomen van diverse internationale financiële instellingen, en voormalig centrale bankiers en ministers van Financiën. De Monetaire Kring is een beleidsforum van academici en beleidsmakers bij de centrale bank, het ministerie van financiën, banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen. 


In oktober 2012 is 'Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen' (www.geldmoord.nl) uitgekomen. Inmiddels is de vierde druk op komst. 'Geldmoord' gaat onder meer in op de vragen: Als onze welvaart echt enorm is gestegen in de afgelopen decennia, waarom hebben velen dan zo veel moeite elke maand rond te komen? Waarom kunnen vijftig miljoen mensen in Amerika, het rijkste land ter wereld, niet zonder voedselbonnen? Waarom hebben de gaarkeukens in het rijke westen almaar meer klanten? Waarom kon een gezin vroeger prima leven van één inkomen en nu nauwelijks van twee?

De auteur toont aan dat de oprichting van de centrale banken de doodsteek is geweest voor de waarde van ons geld en daarmee voor de welvaart. Het leven wordt elk jaar duurder, maar dat de prijzen almaar stijgen, is een gegeven van de afgelopen eeuw. In 1900 begonnen de prijzen ineens ongekend hard te stijgen, wereldwijd. Niet alleen holden de centrale banken de afgelopen eeuw de koopkracht van ons geld uit maar ze riepen daarmee ook ander onheil over ons af, waaronder de huidige economische crisis.

Mujagic laat in zijn boek en op deze avond overtuigend zien wat de (systematisch onderschatte) rol van de centrale banken in het verleden is geweest en hij waarschuwt voor de wereld van morgen.

 

 • Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar
 • Aanvang lezing: 20.00 uur
 • De avond wordt afgesloten met een drankje en een hapje en eindigt rond 22:00 uur.


Routebeschijving


Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

 

 

Geacht HAC-lid, 

Het bestuur van de Haagse Assurantie Club nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 26 maart aanstaande. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen! 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter; 

2. Ingekomen stukken; 

3. Verslag secretaris; 

 • notulen Algemene Ledenvergadering 2011
 • jaarverslag

4. Verslag penningmeester (stukken vanaf 19.30 uur ter inzage); 

 • toelichting balans en verlies- en winstrekening
 • verslag kascommissie
 • goedkeuring jaarstukken 2012
 • begroting 2013
 • verkiezing kascommissie 2013

5. Rondvraag en sluiting 

 

 • Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar
 • De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur
 • Na afloop van de vergadering zullen wij in de bar nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje.


Routebeschijving


Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

 

 

2012

Jeroen Nijzink BSc: "Risk engineering en risicobeoordeling" 
 
In Nederland is de verzekeringsinspecteur van het (Nieuw) Industrieel Tarief de voorloper van de huidige inspecteur, maar is dit ook een risk engineer? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee benamingen of is het alleen maar interessantdoenerij?

Het aantal verschillende namen voor deze technische functies binnen het verzekeringsbedrijf geeft al aan dat er verschillende benaderingen zijn. Enerzijds bestaat de inspecteur nog steeds en anderzijds kennen we bijvoorbeeld de engineer die diepgaande technische know how op specifiek gebied heeft.

Aan deze zijde vinden we ook de onafhankelijke engineeringbureaus zoals Rushbrook, Allrisk, Baker, GRC, XLGAPS, etc. Er is echter ook één grote overeenkomst; hoe je zo iemand ook noemt, het is een risicodenker. 

Op meerdere vlakken, zoals CAR, marine en aansprakelijkheid is risk engineering een opkomende discipline. Helaas is dit in Nederland vaak nog een achtergebleven gebied. Wat is risico? Hoe denkt een risk engineer? 

Dit zal Jeroen in de presentatie aangeven. Hierbij komen onderwerpen als schadescenario's, schadebeperking en risicoperceptie aan bod. 
Kortom: alle ingrediënten voor een afwisselende en zeer interessante lezing.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, waarna wij om 20.00 uur van start gaan. De avond wordt afgesloten met een drankje en een hapje en eindigt rond 22:00 uur.

Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

Jeroen Nijzink Bsc, senior risk engeneer Allianz

Na zijn studie Medische Biologie en een (korte) carrière bij de Koninklijke Marine is Jeroen sinds 1988 werkzaam als schadepreventieadviseur, loss control engineer, (senior) risk engineer en senior engineering account consultant in de verzekeringsindustrie in Nederland.

Begonnen bij een makelaar en vervolgens 2 verzekeraars is hij nu werkzaam bij Allianz Nederland Corporate.

 

Presentatie

Lezing - samenvatting

Geacht HAC- lid, 

Als gevolg van het opheffen van de Leidse Assurantie Club per 1 januari jl. hebben wij als bestuur, zeer tot onze tevredenheid, een behoorlijk aantal nieuwe leden bij de Haagse Assurantie Club mogen verwelkomen. Zoals u weet, behoort onder meer tot de doelstelling van onze vereniging het bevorderen van de onderlinge contacten tussen onze leden. Door het compacte werkgebied en het feit dat de HAC en LAC in het verleden al diverse keren hebben samengewerkt, hebben velen van u al eerder met elkaar kennis kunnen maken. Om de onderlinge contacten nog verder te stimuleren heeft het bestuur besloten u uit te nodigen om op donderdag 6 september onze gast te zijn voor een informele barbecue.
 
Wij ontvangen u graag rond de klok van 18.00 uur met een drankje om vervolgens om 18.30 uur te starten met onze barbecue (kledingadvies: zomers). De toegang voor leden is geheel gratis! Mocht u er de voorkeur aan geven uw partner of een introducee mee te nemen, dan kan dat tegen een gereduceerd tarief van € 25,--. Deze bijdrage dient echter wel bij vooruitbetaling voldaan te worden.

Gezien het kosteloze karakter van deze uitnodiging dient het bestuur 'bij de entree' streng te zijn: u kunt alléén toegang krijgen als u zich vooraf heeft aangemeld en per e-mail een toegangsbewijs van ons heeft ontvangen. Wij hopen voor deze speciale gelegenheid op mooi weer en rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet

De Haagse Assurantie club

van 18.00 tot 21.00 uur

Routebeschijving

Beachclub De Golfslag Wassenaarseslag 33 te Wassenaar


Michael Mackaaij is pionier op het gebied van verdienmodellen en kruissubsidie. Hij heeft met zijn bedrijf Multisafe de gevolgen van de wetgeving 'Verbod op bonusprovisies' en 'Provisie-transparantie voor complexe producten' voor het verdienmodel van het intermediair, en dan met name het einde van kruissubsidie, onderzocht. Conclusie: het traditionele model, geënt op kruissubsidie, is niet meer.

Waar intermediairs jarenlang hun dienstverlening hebben verschraald onder invloed van teruglopende provisie-inkomsten, biedt het nieuwe model weer (financiële) ruimte om de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau te brengen. De efficiënte werkwijze van veel tussenpersonen, alsmede het dicht op de klant zitten, zal leiden tot een aantrekkelijke premiestelling van intermediairverzekeringen, ook in vergelijking met internetverzekeringen. Deze onderscheiden zich alleen op prijs, wat tot een marketingstrategie met hoge kosten leidt.

Het premieverschil met internetverzekeringen wordt verwaarloosbaar, mede door hun hoge marketingkosten.

Nog beter: 
intermediairverzekeringen worden goedkoper dan internet verzekeringen. Het geringe prijsverschil tussen beide proposities zal leiden tot een stijging van het marktaandeel van intermediairverzekeringen, eenvoudigweg omdat de consumentpropositie beter is. En daarmee is er weer echt iets te kiezen voor consumenten! Hoe het nieuwe verdienmodel u kan helpen, wordt op deze avond helemaal duidelijk.


Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door de Haagse Assurantie Club.


Met vriendelijke groet, 

André Cremers, 
voorzitter Haagse Assurantie club

19.30 uur: Ontvangst met een kopje koffie
20.00 uur: Aanvang lezing

De toegang voor leden is gratis. Introducés zijn vanzelfsprekend van harte welkom, voor hen geldt een bijdrage van € 15,00. 

Lid worden kan natuurlijk ook, dan hoeft slechts het contributiebedrag vanaf € 25,00 per verenigingsjaar betaald te worden.

Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

Michael Mackaaij is zelfstandig ondernemer in de assurantiebranche, werkzaam bij Multisafe.

Presentatie in PDF

De afgelopen maanden zijn er aan ons adres veel vragen over Wft pensioen binnengekomen. Reden om het onderwerp nogmaals op de agenda te zetten maar nu vanuit een ander perspectief. Wij hebben de heren: 

Mr. Mark Jordens én Hans Ruiter bereid gevonden u bij de praten over het onderwerp: 

"Wft pensioen, meer dan alleen een nieuwe opleiding" 

De eerste Wft Pensioenopleidingen zijn afgerond en begin februari hebben de eerste deelnemers hun Wft Pensioendiploma ontvangen. En nu? welke taal spreekt u met uw klant? De adviseur als vertaler. Zijn goedbedoelde adviezen ook passende adviezen? Welke competenties onderscheiden de professional van de amateur? Mark en Hans zullen proberen al deze vragen te beantwoorden. 

Ook zal er stilgestaan worden bij de voornemens van de Minister om opleidingen en PE een andere opzet te geven, een diplomaplicht voor alle adviseurs, beroepskwalificaties, overgangsregeling en inhaalprogramma's, het inruilen van diploma's en een diplomaregister. 

Met vriendelijke groet, 

André Cremers, 
voorzitter Haagse Assurantie club

19.30 uur: Ontvangst met een kopje koffie
20.00 uur: Aanvang lezing

De toegang voor leden is gratis. Introducés zijn vanzelfsprekend van harte welkom, hen wordt een bijdrage van € 15,- berekend. De introducé kan natuurlijk ook ter plekke lid worden; een contributiebedrag vanaf € 26,50 per verenigingsjaar kan de drempel niet zijn!

Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

Mark Jordens

Mark Jordens is werkzaam voor Edmond Halley. Edmond Halley is actief in consultancy, pensioenmanagement, advies, opleidingen en visitaties. Eerder werkte Mark voor Yacht, IG&H, Moneyview, Fortis en Generali. Edmond Halley en Financieel College werken, met nog drie andere partijen, samen in NGPO-verband. NGPO staat voor Nederlands Genootschap van Pensioenopleiders.

Hans Ruiter

Hans Ruiter is directeur van Financieel College, voorheen Huibers Instituut.

Het bestuur van de Haagse Assurantie Club nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 27 maart aanstaande. 

Door de opheffing van de Leidse Assurantie Club heet het bestuur 73 nieuwe HAC-leden een speciaal welkom bij hun eerste "Haagse ALV". Hierop komen wij bij enkele agendapunten tijdens de vergadering op terug. 

Met vriendelijke groet, 

André Cremers, 
voorzitter Haagse Assurantie club19.30 uur: Ontvangst 
20.00 uur: Aanvang ALV

 

Routebeschijving

Van der Valk - Hotel De Bijhorst, te Wassenaar

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Verslag secretaris
    notulen Algemene Ledenvergadering 2010 
    jaarverslag 
4. Verslag penningmeester (stukken vanaf 19.30 uur ter inzage)
    toelichting balans en verlies- en winstrekening 
    verslag kascommissie 
    goedkeuring jaarstukken 2011 
    begroting 2012 
    vaststelling kascommissie 2012 
5. Bestuursverkiezing 
    voorzitter, de heer André Cremers is aftredend en herkiesbaar; 
    secretaris, de heer John Hessing is aftredend en herkiesbaar; 
    bestuurslid, de heer Steven Stapels is aftredend en herkiesbaar. 

    eventuele tegenkandidaten kunnen op voordracht van minimaal vijf leden 
    en uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
    bestuur worden aangemeld. 

6. Rondvraag en sluiting 

Na afloop van de vergadering zullen wij in de bar nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen! 

2011

...

2010

...

2009

Datum:
6 januari 2009

Tijd:
17.00-19.00 uur

Locatie:
Hotel De Bijhorst
routebeschrijving 

2008

Op de jaarlijkse barbecue van de HAC op 16 juni was het weer eens toeven in goed gezelschap.

Bijgaand zenden wij u een kort verslag alsmede de powerpointpresentatie.

De gastspreker die avond was niemand minder dan de oud voorzitter van de NBVA mr. Alexander Van Voorst Vader. Voor menigeen geen onbekende. Naast vele gasten en belangstellenden was de vakpers ook aanwezig. Het onderwerp dat de heer Van Voorst Vader deze avond namelijk aansneed, was er een dat antwoord geeft op de prangende vraag die momenteel rond gaat in de branche. Namelijk: hoe om te gaan met een crisis?

Volgens Van Voorst Vader is de crisis in de financiële branche nog niet volledig geduid. Niet eerder is een samenloop van omstandigheden uitgemond in een negatief sentiment als vandaag de dag. Daar waar partijen elkaar de zwarte piet toedelen en rollebollend over straat gaan, wordt er iedere dag voer gegeven voor de media die op haar beurt er fel bovenop zit. Uitingen als "zakkenvullers" en "ethiekloze branche" zijn niet van de lucht.

Die zelfde branche heeft geen gezamenlijk antwoord, terwijl juist dat zou getuigen van moreel leiderschap. Dat is immers het antwoord op de kwestie die heel verzekerd Nederland bezighoud in de crisis die er wel degelijk is. De discussiepunten die ongemeen veel aandacht krijgen zoals de korte termijn bonussen, de beleggingspolissen en de vermeende provisies die het intermediair zou ontvangen is nog maar een gedeelte van wat er leeft.

We kunnen de problemen vanuit twee kanten aanpakken aldus Van Voorst Vader. Ofwel met een juridische visie of zoals eerder aangegeven met moreel leiderschap.

Het vertrouwen van de consument kan niet worden hersteld door de band tussen diezelfde consument en tussen de aanbieders en intermediair te ommuren met een keurslijf van wetten. Alle partijen raken bekneld  wanneer de speelruimte van het ondernemen wordt bepaald door interpretatie en ontwijken van regelgeving. Met het gevaar dat de waarschuwingen van Van Voorst Vader als een gemeenplaats worden gezien, is het nu juist de tijd dat men het belang van de eindklant ziet als de hoogste prioriteit. Dat vereist een cultuuromslag in de mindset van vele adviseurs. Dat klantenbelang is ondergeschikt aan het belang van de onderneming. Tevens dient het intermediair het idee kwijt te raken dat de autoriteiten niet als bongenoot naast ons kunnen staan. Compliance moet worden gezien als bewaking van de cultuur en niet als bewaking van regels. De AFM kan namelijk wel ingrijpen wanneer regels worden overtreden maar kan niet ingrijpen in een verkeerde cultuur.

Uiteindelijk draait het om 'treating the customer fairly" zonder een spagaat te hoeven maken in een bedrijfsvoering die uiteraard gericht is op winst. De winst die nodig is voor de continuïteit  van onze bedrijfstak. Het eerlijk behandelen van de klant moet dan wel bij de top beginnen. Dus bij het management. Dit zowel bij de aanbieders als bij het intermediair. De beloningsstructuur moet derhalve niet zijn geënt op targets.

Het terugwinnen van het onontbeerlijke vertrouwen van de klant lukt niet met juridische tools. Dit werkt averechts. De gehele branche staat voor de uitdaging de weg in te slaan naar een andere cultuur. Dit vraagt om moreel leiderschap. Een verantwoording die een ieder moet oppakken die werkzaam is in deze tak van sport. Zoek daarin de samenwerking is het devies van Van Voorst Vader en wees proactief. We staan op de drempel van een ander era. Het vertrouwen is wel degelijk terug te winnen maar zoals een uitdrukking zegt, komt dat te voet en gaat het te paard.

Na het geweldige betoog was er weer volop ruimte om na te praten tijdens de uitstekend verzorgde barbecue in Auberge de Kievit in Wassenaar.

Wij hopen u in het nieuwe seizoen weer op onze lezingen te mogen ontmoeten. U wordt binnenkort hier nader over geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Victor de la Fosse, secretaris

 

Download hier het Lezingsverslag

Datum:
24 november 2008

Tijd:
aanvang 20.00 uur

Locatie:
Hotel de Bijhorst
(Raaphorstzaal)Thema:
De zin of onzin van serviceproviding

Sprekers:
Henk Doornewaard (Pensioendesk)
Rob Goedhart

Handout:
geen